Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
20/03/2020  / 577 lượt xem
Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Ngày 16/8/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
30/12/2019  / 679 lượt xem
Hội nghị tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng
Ngày 16/8/2019, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.
22/08/2019  / 263 lượt xem