THANH TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC LIÊN ĐOÀN, HIỆP HỘI THỂ THAO QUỐC GIA

29/02/2024  / 106 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành tại Quyết định số 3752/QĐ-BVHTTDL ngày 06/12/2023, để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, chiều ngày 01/02/2024, tại Cục Thể dục thể thao, Thanh tra Bộ VHTTDL đã công bố Quyết định số 15/QĐ-TTr ngày 17/01/2024 của Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL về việc thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia.

Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra gồm Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm, Đoàn thanh tra, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao, Trưởng phòng các phòng liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, đại diện 30 Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia. Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên do ông Lê Ngọc Trung, Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL, làm Trưởng đoàn. 

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ban hành, trong đó có nội dung thanh tra về công tác quản lý nhà nước, Thanh tra Bộ VHTTDL đã ra Quyết định về việc thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo công tác thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Thanh tra Bộ thành lập Đoàn thanh tra trong lĩnh vực này dựa trên căn cứ pháp lý là Luật Thể dục, thể thao và quy định trong các thông tư, nghị định đã được ban hành.

Ông Lê Thanh Liêm cho biết, công tác thanh tra là việc làm thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những khuyết thiếu về pháp lý để kịp thời trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, tháo gỡ. Đối với Cục Thể dục thể thao, nội dung thanh tra sẽ tập trung vào việc triển khai vai trò quản lý nhà nước đối với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia của Cục Thể dục thể thao. Từ đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Đối với các Liên đoàn, Hiệp hội, sẽ thanh tra việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước.

Đại diện cho các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi cảm ơn sự quan tâm của Bộ VHTTDL và cho biết, Liên đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để thực hiện đúng các quy định. Ông Dương Nghiệp Khôi cũng mong muốn nhận được hướng dẫn về việc thực hiện các quy định từ phía các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thuê chuyên gia, quản lý các đội tuyển trẻ, các bữa ăn, chế độ theo đúng các quy định của Nhà nước…

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thu Sâm; ảnh: Quý Lượng

(Nguồn: Báo Văn hóa)