ÁP DỤNG XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM TẠI ĐIỂM E KHOẢN 4 ĐIỀU 16 NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2019/NĐ-CP

21/11/2023  / 1607 lượt xem

HỎI: Điều 11 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về điều kiện công nhận điểm du lịch, trong đó không quy định nội dung điểm du lịch phải có cơ sở lưu trú du lịch. Tuy nhiên, tại điểm e khoản 4 Điều 16 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch quy định: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi “không có hệ thống cơ sở lưu trú du lịch theo quy định” tại điểm du lịch, khu du lịch. Như vậy, quy định xử phạt tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP có phù hợp với Điều 11 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP không và áp dụng như thế nào?

Trả lời: Điều 11 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định điều kiện để công nhận điểm du lịch gồm:

1. Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tỉ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lí và địa hình khu vực.

2. Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch, bao gồm:

a) Có kết nối giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi;

b) Có điện, nước sạch;

c) Có biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch;

d) Có dịch vụ ăn uống, mua sắm.

3. Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày;

b) Công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức, cá nhân quản lí điểm du lịch;

c) Có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch;

d) Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kì cao điểm;

đ) Có biện pháp thu gom và xử lí rác thải, nước thải sinh hoạt theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường;

e) Áp dụng các biện pháp phòng, chống cháy, nổ theo quy định pháp luật.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 168/2019/NĐ-CP, một trong các điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh là phải có hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu 50.000 lượt khách lưu trú mỗi năm.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định số 168/2019/NĐ-CP, một trong các điều kiện công nhận khu du lịch cấp quốc gia là phải có hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu 300.000 lượt khách lưu trú mỗi năm, trong đó có cơ sở lưu trú du lịch được công nhận hạng từ 4 sao trở lên.

Điều 16 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định chung hành vi vi phạm quy định về quản lí điểm du lịch, khu du lịch. Theo đó, việc xử phạt vi phạm hành chính sẽ căn cứ vào các quy định cụ thể về điều kiện công nhận điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh, khu du lịch cấp quốc gia trong Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành để áp dụng hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP cho phù hợp.

Như vậy, do Điều 11 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP không quy định điều kiện công nhận điểm du lịch phải có cơ sở lưu trú du lịch nên sẽ không áp dụng hành vi vi phạm quy định tại điểm e khoản 4 Điều 16 Nghị định số 45/2219/NĐ-CP “Không có hệ thống cơ sở lưu trú du lịch theo quy định" để xử phạt đối với điểm du lịch. Hành vi vi phạm quy định tạiđiểm e khoản 4 Điều 16 Nghị định số 45/2219/NĐ-CP sẽ được áp dụng để xử phạt đối với khu du lịch cấp tỉnh và khu du lịch cấp quốc gia tương ứng với các điều kiện cụ thể.