QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG BUỒNG NGỦ TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

11/01/2024  / 2658 lượt xem

HỎI: Hiện nay, nhiều khách sạn có phòng lớn với nhiều giường nhưng trong TCVN 4391:2015 Khách sạn - Xếp hạng không có quy định cụ thể mà chỉ có quy định về diện tích buồng ngủ gồm buồng một giường đơn vàbuồng một giường đôi hoặc hai giường đơn. Vậy các khách sạn có được xây dựng phòng lớn với nhiều giường không và nếu được thì có quy định cụ thể nào về diện tích buồng/phòng có nhiều giường không?

Trả lời:

Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 Khách sạn - Xếp hạng, yêu cầu tối thiểu về diện tích buồng ngủ bao gồm phòng ngủ và phòng vệ sinh, kích cỡ giường đối với khách sạn hạng từ 1 sao đến 5 sao (không áp dụng đối với khách sạn nổi) được quy định trong Bảng 1 - Tiêu chí xếp hạng, cụ thể:

Hạng 1 sao: Buồng một giường đơn 12m2; buồng một giường đôi hoặc hai giường đơn 15m2;

Hạng 2 sao: Buồng một giường đơn 15m2; buồng một giường đôi hoặc hai giường đơn 17m2;

Hạng 3 sao: Buồng một giường đơn 18m2; buồng một giường đôi hoặc hai giường đơn 22m2;

Hạng 4 sao: Buồng một giường đơn 21m2; buồng một giường đôi hoặc hai giường đơn 25m2; buồng đặc biệt 41m2;

Hạng 5 sao: Buồng một giường đơn 24m2; buồng một giường đôi hoặc hai giường đơn 32m2; buồng đặc biệt 56m2, buồng đặc biệt cao cấp 100m2.

Vì vậy, chủ đầu tư các khách sạn có thể xây dựng cơ sở lưu trú du lịch với những buồng có diện tích lớn hơn yêu cầu tối thiểu hoặc có buồng gia đình/căn hộ gồm nhiều phòng ngủ. Trong quá trình phục vụ, tùy thuộc và quy mô, diện tích phòng ngủ và nhu cầu của khách, các khách sạn có thể kê thêm các giường phụ (extra beb), tuy nhiên phải đảm bảo yêu cầu về nội thất, ngoại thất thiết kế, bài trí, trang trí hợp lý, thuận tiện với tất cả các hạng và đẹp, sang trọng với hạng 4-5 sao.