Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19/11/2019  / 5368 lượt xem

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của Bộ trưởng như sau:

Thời gian: Ngày 15 hàng tháng

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3.9438231 - 3.9439232

Fax: (84-24) 3.9439009

Website: http://www.bvhttdl.gov.vn

E-mail: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn

bovanhoathethaodulich@bvhttld.gov.vn

Tháng 1.2019 

8h00 Thứ Ba (Ngày 15/1/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Tháng 2.2019

 

8h00 Thứ Sáu (Ngày 15/2/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Tháng 3.2019

 

8h00 Thứ Sáu (Ngày 15/3/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Tháng 4.2019

 

8h00 Thứ Hai (Ngày 15/4/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Tháng 5.2019

8h00 Thứ Tư (Ngày 15/5/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Tháng 6.2019 8h00 Thứ Sáu (Ngày 14/6/2019): Lịch lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 7.2019 8h00 Thứ Hai  (Ngày 15/7/2019): Lịch lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 8.2019 8h00 Thứ Năm (Ngày 15/8/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 9.2019 8h00 Thứ Hai (Ngày 16/9/2019): Lịch lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 10.2019  
Tháng 11.2019  
Tháng 12.2019