Lịch tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/12/2019  / 7997 lượt xem

Thực hiện Quy chế Tổ chức tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 3328/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lịch tiếp công dân của Bộ VHTTDL như sau:

-  Bộ trưởng tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

- Chánh Thanh tra Bộ tiếp công dân vào ngày thứ Năm hàng tuần.

-  Công chức Thanh tra Bộ thường trực tiếp công dân vào các ngày làm việc.

Địa điểm tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt tại trụ sở của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm- Hà Nội).