XỬ LÍ HÀNH VI ĐĂNG TIN "XẤU, ĐỘC" LÊN MẠNG XÃ HỘI

21/11/2023  / 2515 lượt xem

HỎI: Tổ chức, cá nhân đăng tin “xấu, độc” lên mạng xã hội thì bị xử lí như thế nào?

Trả lời: Tổ chức, cá nhân đăng tin “xấu, độc” lên mạng xã hội bị xử lí như sau:

1. Xử phạt vi phạm hành chính:

- Theo khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2023 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ, tổ chức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cá nhân bị phạt tiền bằng ½ mức phạt tiền của tổ chức đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

+ Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

+ Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

+ Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

+ Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;

+ Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

+ Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;

+ Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;

+ Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.

- Theo khoản 2 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, tổ chức bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cá nhân bị phạt tiền bằng ½ mức phạt tiền của tổ chức đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Truy cứu trách nhiệm hình sự

- Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, tội "Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác" bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

- Theo điểm e khoản 2 Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, tội "Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác" bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.