Lịch tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thực hiện Quy chế Tổ chức tiếp công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 3328/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lịch tiếp công dân của Bộ VHTTDL như sau:
30/12/2019  / 10194 lượt xem