Kiểm soát tài sản, thu nhập
06/04/2021  / 248 lượt xem
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
20/03/2020  / 423 lượt xem
Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Ngày 16/8/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
30/12/2019  / 570 lượt xem