Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
Trong thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiều biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.
28/04/2020  / 43 lượt xem
Bắc Giang: Kiểm tra việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch
Ngày 24/4/2020, Sở VHTTDL Bắc Giang đã có Báo cáo Kết quả kiểm tra việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo Công văn số 1610/UBND-KGVX ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh.
25/04/2020  / 38 lượt xem
Hà Giang: Tăng cường công tác phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động VHTTDL
Thanh tra Sở VHTTDL Hà Giang đã có Báo cáo hoạt động thanh tra, kiểm tra tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020.
15/04/2020  / 37 lượt xem
Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
08/04/2020  / 299 lượt xem
Lạng Sơn: Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực VHTTDL được triển khai nghiêm túc, đúng quy định
Theo Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra Quý I năm 2020, Phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2020 của Sở VHTTDL Lạng Sơn, 3 tháng đầu năm 2020, công tác thanh tra, kiểm tra đã được triển khai theo đúng theo kế hoạch, đúng quy trình, quy định về Luật thanh tra. Công tác phối hợp đã được thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu quả công việc của đơn vị.
07/04/2020  / 39 lượt xem
Kế hoạch phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
Sở Du lịch Hà Nội ban hành Kế hoạch phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch và giải quyết kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.
01/04/2020  / 37 lượt xem
Nam Định: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa
Trong Quý I năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố.
27/03/2020  / 34 lượt xem