Sóc Trăng thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại
Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành có liên quan và chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện tổ chức kiểm tra 2.592 lượt đối với các hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật.
17/09/2020  / 130 lượt xem
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Các cơ sở nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang đối với du khách và nhân viên; đo thân nhiệt khách đến; bố trí xà phòng và dung dịch sát khuẩn tại các điểm đón tiếp và phục vụ khách du lịch theo quy định của ngành Y tế
11/09/2020  / 110 lượt xem
An Giang: Phối hợp kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực VHTTDL
Năm 2015 đến 12/2019, Thanh tra Sở VHTTDL An Giang đã phối hợp tổ chức kiểm tra 2.043 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 114 cơ sở, làm cam kết không tái phạm 109 cơ sở, đình chỉ 03 cơ sở ngưng hoạt động vì không đảm bảo điều kiện hoạt động.
11/09/2020  / 103 lượt xem
Sở VHTTDL Sóc Trăng: Thực hiện việc kiểm tra di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh trong năm 2020
Nội dung kiểm tra bao gồm việc kiện toàn ban quản lý di tích của địa phương; công tác phòng, chống cháy nổ, trộm cắp ở di tích; công tác khoanh vùng, cắm mốc di tích; công tác quản lý di tích gắn với phát triển du lịch...
09/09/2020  / 106 lượt xem
Hải Dương báo cáo kết quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020
Thực hiện Công văn số 527/TTr-VP ngày 25/8/2020 của Thanh tra tỉnh Hải Dương, mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã có báo cáo số 1243 /BC-SVHTTDL về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020.
08/09/2020  / 108 lượt xem
Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
07/07/2020  / 120 lượt xem
Quảng Ninh: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2020
Sở Du lịch Quảng Ninh đã có Báo cáo Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020.
24/06/2020  / 60 lượt xem
Lạng Sơn: Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực VHTTDL được triển khai đúng quy trình, quy định
Sở VHTTDL Lạng Sơn đã có Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, Phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý III năm 2020.
18/06/2020  / 53 lượt xem
Kiểm tra văn bằng chứng chỉ huấn luyện viên tại cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi lặn
Sở VHTTDL Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động bơi lặn năm 2020.
28/05/2020  / 54 lượt xem
Vĩnh Phúc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Những năm gần đây, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều chuyển biến tích cực, các lễ hội cơ bản được tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian sôi nổi, lành mạnh thu hút người dân tham gia.
21/05/2020  / 57 lượt xem