Cao Bằng: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực VHTTDL
Trong quý I/2020, nhìn chung các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, lưu trú du lịch, quảng cáo trên địa bàn Thành phố Cao Bằng và một số huyện trong tỉnh phần lớn diễn ra ổn định, các tổ chức, cá nhân kinh doanh đã chấp hành tương đối tốt các quy định của Nhà nước và pháp luật.
25/03/2020  / 35 lượt xem
Bắc Kạn: Đảm bảo chất lượng, tiến độ, quy định về công tác thanh tra, kiểm tra trong Quý I/2020
Được sự quan tâm chỉ đạo của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị, ngay từ đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đã triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng quy định và tiến độ.
24/03/2020  / 35 lượt xem
Ninh Bình: Kiểm tra 22 cơ sở lưu trú du lịch
Trong Quý I năm 2020, Sở Du lịch Ninh Bình đã thực hiện kiểm tra 22 cơ sở lưu trú du lịch về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn.
24/03/2020  / 32 lượt xem
Hải Phòng: Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý di tích
Trong Quý I năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn.
23/03/2020  / 32 lượt xem
Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác gia đình tại Sơn La
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ Trung Ương đến địa phương trong việc thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện Kế hoạch 1242/KH-BVHTTDL ngày 03/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác gia đình và thực hiện quy chế phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình năm 2019.
08/11/2019  / 47 lượt xem
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của Di sản tại Quảng Bình.
Đoàn kiểm tra của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Do ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tại Quảng Bình theo Quyết định của Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch.
05/11/2019  / 48 lượt xem
Tổng kết công tác thanh tra văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019
Ngày 01/3/2019, Thanh tra Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành, triển khai công tác năm 2019 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
04/03/2019  / 78 lượt xem