Ngành VHTTDL Bắc Kạn: Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định
Được sự quan tâm chỉ đạo của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định về công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.
21/05/2020  / 46 lượt xem
Bắc Giang: Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke
Thời gian qua, công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từng bước được tăng cường, nhằm đưa các hoạt động này ngày càng đi vào nền nếp, lành mạnh, theo đúng quy định của pháp luật.
12/05/2020  / 47 lượt xem
Bắc Ninh: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hoá
Công tác quản lý nhà nước về xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm, dịch vụ văn hóa công cộng trong 10 năm qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả và thành tựu to lớn, góp phần quan trọng và việc chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.
11/05/2020  / 47 lượt xem
Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
Trong thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiều biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.
28/04/2020  / 55 lượt xem
Bắc Giang: Kiểm tra việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch
Ngày 24/4/2020, Sở VHTTDL Bắc Giang đã có Báo cáo Kết quả kiểm tra việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo Công văn số 1610/UBND-KGVX ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh.
25/04/2020  / 51 lượt xem
Hà Giang: Tăng cường công tác phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động VHTTDL
Thanh tra Sở VHTTDL Hà Giang đã có Báo cáo hoạt động thanh tra, kiểm tra tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020.
15/04/2020  / 51 lượt xem
Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
08/04/2020  / 320 lượt xem