Sở VHTTDL Sóc Trăng: Thực hiện việc kiểm tra di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh trong năm 2020
Nội dung kiểm tra bao gồm việc kiện toàn ban quản lý di tích của địa phương; công tác phòng, chống cháy nổ, trộm cắp ở di tích; công tác khoanh vùng, cắm mốc di tích; công tác quản lý di tích gắn với phát triển du lịch...
09/09/2020  / 96 lượt xem
Hải Dương báo cáo kết quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020
Thực hiện Công văn số 527/TTr-VP ngày 25/8/2020 của Thanh tra tỉnh Hải Dương, mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã có báo cáo số 1243 /BC-SVHTTDL về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020.
08/09/2020  / 98 lượt xem
Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
07/07/2020  / 103 lượt xem
Quảng Ninh: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2020
Sở Du lịch Quảng Ninh đã có Báo cáo Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020.
24/06/2020  / 47 lượt xem
Lạng Sơn: Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực VHTTDL được triển khai đúng quy trình, quy định
Sở VHTTDL Lạng Sơn đã có Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, Phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý III năm 2020.
18/06/2020  / 41 lượt xem
Kiểm tra văn bằng chứng chỉ huấn luyện viên tại cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi lặn
Sở VHTTDL Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động bơi lặn năm 2020.
28/05/2020  / 38 lượt xem
Vĩnh Phúc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Những năm gần đây, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều chuyển biến tích cực, các lễ hội cơ bản được tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian sôi nổi, lành mạnh thu hút người dân tham gia.
21/05/2020  / 37 lượt xem
Ngành VHTTDL Bắc Kạn: Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định
Được sự quan tâm chỉ đạo của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định về công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.
21/05/2020  / 34 lượt xem
Bắc Giang: Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke
Thời gian qua, công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từng bước được tăng cường, nhằm đưa các hoạt động này ngày càng đi vào nền nếp, lành mạnh, theo đúng quy định của pháp luật.
12/05/2020  / 35 lượt xem
Bắc Ninh: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hoá
Công tác quản lý nhà nước về xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm, dịch vụ văn hóa công cộng trong 10 năm qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả và thành tựu to lớn, góp phần quan trọng và việc chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.
11/05/2020  / 37 lượt xem