THANH TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

14/10/2022  / 72 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-TTr ngày 16/8/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra tại 9 cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả thanh tra như sau:

Việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch:

- Về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định, cụ thể:

+ Về đăng kí kinh doanh: 4 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng kí Chi nhánh, 2 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty Cổ phần; 2 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên, 1 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty TNHH Hai thành viên trở lên.

+ Về điều kiện về cơ sở vật chất kĩ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch: 5 cơ sở được công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 5 sao, 2 cơ sở được công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 4 sao, 2 cơ sở đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kĩ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

+ Các cơ sở có xuất trình giấy chứng nhận và các văn bản có liên quan về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Về hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: Các cơ sở đã thực hiện đúng quy định xếp hạng, xếp hạng lại, duy trì cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ tương ứng với hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hoặc đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kĩ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch. Các cơ sở đã công khai nội quy, giá cả dịch vụ; đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản lí; thực hiện chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch gửi Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, 4 cơ sở chưa đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên phục vụ theo quy định; 1 cơ sở chưa thực hiện đúng quy định về lưu mẫu thức ăn; 1 cơ sở chưa có giấy phép bán lẻ rượu; 5 cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao loại hình thể dục, thể hình, fitnees; 1 cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao loại hình bơi, lặn; 1 cơ sở chưa đăng kí kinh doanh đại lí lữ hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 1 cơ sở chưa thực hiện chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch. Theo trình bày của các cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở phải tạm dừng hoạt động khoảng 2 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh và nguồn nhân lực du lịch thiếu hụt. Sau khi ngành du lịch mở cửa trở lại, việc tuyển dụng nhân lực, đặc biệt là nhân lực du lịch có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ đảm bảo quy định pháp luật gặp nhiều khó khăn nên chưa khắc phục và bổ sung kịp thời.

 

Việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch:

Các cơ sở được thanh tra đã thực hiện đúng quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng kí môi trường; về quan trắc, giám sát môi trường định kì; xả nước thải, thu gom, vận chuyển, xử rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại; niêm yết nội quy bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực theo dõi tình hình môi trường. Tuy nhiên, có 4 cơ sở chưa thực hiện chế độ báo cáo công tác giám sát môi trường định kì gửi Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013.

Thanh tra Bộ kiến nghị các cơ sở khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra.