THANH TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI ĐÀ NẴNG

30/12/2022  / 66 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 162/QĐ-TTr ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch tại Đà Nẵng, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 10 cơ sở lưu trú du lịch.

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: 10 cơ sở lưu trú du lịch đều bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định, đã đăng kí doanh nghiệp theo quy định pháp luật (2 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng kí chi nhánh, 3 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty Cổ phần, 5 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên); đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất kĩ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch (8 cơ sở được công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 5 sao, 4 cơ sở đạt tiêu chuẩn 4 sao, 1 cơ sở đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn tối thiểu); có văn bản liên quan về điều kiện an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp.Về hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: Các cơ sở đã thực hiện đúng quy định về xếp hạng, xếp hạng lại, duy trì cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ tương ứng với hạng cơ sở lưu trú đã được công nhận hoặc đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kĩ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch; công khai nội quy, giá cả; đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người quản lí.

 

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại: 5 cơ sở chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ; 2 cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thể thao; 2 cơ sở chưa thực hiện chế độ báo cáo thống kê trong lĩnh vực du lịch; 1 cơ sở chưa có giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu; 2 cơ sở chưa thực hiện chế độ báo cáo hiện trạng môi trường hằng năm cho Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Thanh tra Bộ đã ban hành kết luận thanh tra, kiến nghị các cơ sở lưu trú du lịch được thanh tra khắc phục các tồn tại phát hiện qua thanh tra; chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch.