KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2022 CỦA THANH TRA VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG

30/12/2022  / 112 lượt xem

Năm 2022, Thanh tra các Sở quản lí văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch công tác và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Thanh tra các Sở đã triển khai và chủ trì, tham gia Đội kiểm tra liên ngành tại địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 11.013 tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động quảng cáo, hoạt động nghệ thuật biểu diễn, kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức các giải thi đấu thể thao, hoạt động kinh doanh du lịch... Trong đó, thanh tra, kiểm tra 254 tổ chức, cá nhân quản lí di tích, tổ chức lễ hội; 281 vị trí quảng cáo, 728 tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo; 34 tổ chức, cá nhân hoạt động nghệ thuật biểu diễn; 1037 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; 827 tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động thể thao; 25 giải thi đấu thể thao; 1.630 cơ sở lưu trú du lịch; 62 tổ chức kinh doanh dịch vụ lữ hành; 42 khu, điểm du lịch...

Xử phạt vi phạm hành chính 777 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 13.357,6 triệu đồng. Trong đó, trong lĩnh vực quảng cáo xử phạt 205 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 4.540,25 triệu đồng; trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke phạt 111 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 1.917,75; trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn xử phạt 6 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 252 triệu đồng; trong lĩnh vực thể thao xử phạt 45 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 332,5 triệu đồng; trong lĩnh vực du lịch xử phạt 119 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 1.517,6 triệu đồng...; thu hồi 2 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; buộc tiêu hủy 85 băng đĩa không dán nhãn kiểm soát; buộc tháo dỡ 5.170 băng rôn, pano quảng cáo, 25 biển hiệu; tịch thu 3.800 tờ rơi quảng cáo, 100 quyển sách có nội dung bói toán, 80 đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực... Kiến nghị nộp ngân sách nhà nước số tiền 13,34 triệu đồng.