BÀ RỊA - VŨNG TÀU: Triển khai hoạt động thanh tra văn hóa và thể thao trong quý I/2020

08/04/2020  / 326 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 đã được Lãnh đạo Sở phê duyệt, thực hiện Kế hoạch số 100/KH-SVHTT ngày 17/12/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ Tết Canh Tý 2020. Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng Quản lý văn hóa và Di sản văn hóa, Phòng Quản lý Thể dục thể thao tiến hành kiểm tra công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; việc chỉnh trang cơ sở vật chất tại các địa phương và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; kiểm tra công tác đón, phục vụ khách tại di tích Bạch Dinh, Trận địa pháo cổ và Hầm Thủy lôi núi lớn; công tác trang trí, tuyên truyền tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh; hoạt động thông tin, chiếu phim lưu động, biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, du khách trong dịp Tết.

Đối với công tác quản lý di tích: Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác bảo vệ, quản lý và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Bảo tàng tỉnh, Phòng Quản lý văn hóa và Di sản văn hóa, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Vũng Tàu kiểm tra tại di tích Thích Ca phật đài, di tích Ăngten Parabol Viba, di tích Trận địa pháo cổ và Hầm Thủy lôi núi lớn, di tích Nhà má Tám Nhung. Thanh tra Sở đã yêu cầu các đơn vị được giao quản lý di tích thực hiện nghiêm quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, ban hành văn bản đôn đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu tháo dỡ các công trình tạm lấn chiếm di tích Ăngten Parabol Viba, làm việc với UBND phường 5 thành phố Vũng Tàu về các vấn đề liên quan đến di tích Trận địa pháo cổ và Hầm Thủy lôi núi lớn.

Đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội: Thanh tra Sở thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến các di tích danh thắng đón tiếp khách du lịch tại địa bàn như các di tích Dinh Cô, Bạch Dinh, Lễ vía Ông Nhà Lớn Long Sơn. Chủ động phối hợp với PA03 Công an tỉnh, Phòng Quản lý văn hóa và Di sản văn hóa, Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tiến hành kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo tạm dừng tổ chức các lễ hội, không tụ tập đông người cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa: Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Quản lý văn hóa và Di sản văn hóa kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động quảng cáo, trò chơi điện tử, chiếu phim, karaoke box tại Lotte Mart Vũng Tàu. Tiến hành kiểm tra thực tế và yêu cầu các chủ cơ sở karaoke, beerclub yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn, khử trùng micro phòng hát, thực hiện các biện pháp phòng, chống khuẩn đối với các vật dụng tại cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, một số cơ sở karaoke chưa chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế đề xuất.

Kết quả hoạt động quý I/2020, Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra 45 cơ sở, trong đó, lĩnh vực văn hóa kiểm tra 26 cơ sở, lĩnh vực thể thao kiểm tra 11 cơ sở, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại 08 cơ sở. Xử phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở, tổng số tiền xử phạt là 51.000.000 đồng.