Quy định về thành lập Hội đồng thẩm định phim, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim, Hội đồng thẩm định kịch bản

28/07/2021  / 447 lượt xem

HỎI: Theo quy định của Luật Điện ảnh thì việc sản xuất phim của các Đài Phát thanh và Truyền hình do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình quyết định đầu tư và tổ chức sản xuất để phát sóng trên đài truyền hình của mình, phù hợp với Điều 25 Luật Điện ảnh. Việc thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản và lựa chọn doanh nghiệp sản xuất phim chỉ áp dụng đối với phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Điện ảnh. Nhưng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 6 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo, việc không thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hội đồng thẩm định phim, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim; không tổ chức đấu thầu đối với sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Như vậy, có phải tất cả các phim đều phải thành lập Hội đồng thẩm định phim, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim, Hội đồng thẩm định kịch bản hay không?

Trả lời:

Việc thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim, tổ chức đấu thầu đối với sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Điện ảnh năm 2006, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; quy định chi tiết tại Điều 13 Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ.

Việc sản xuất phim truyền hình thực hiện theo Điều 25 Luật Điện ảnh năm 2006, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009.

Về Hội đồng thẩm định phim thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Điện ảnh năm 2006, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 của Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009. Hội đồng thẩm định phim của Đài Truyền hình, Đài Thát thanh-Truyền hình do người đứng đầu Đài Truyền hình, Đài Thát thanh - Truyền hình thành lập. 

Như vậy, đối với vi phạm quy định điểm c khoản 4 Điều 6 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, phải căn cứ vào từng hành vi cụ thể để xác định chủ thể vi phạm từng nội dung. Đài Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình phải chấp hành quy định về thành lập Hội đồng thẩm định phim, nếu vi phạm thì áp dụng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 6 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP để xử phạt.