Tổ chức các dịch vụ vui chơi có thưởng tại các khu du lịch

28/12/2021  / 321 lượt xem

HỎI: Việc tổ chức các dịch vụ vui chơi có thưởng để thu hút khách du lịch tại các khu du lịch thực hiện theo quy định nào?

Trả lời: Hiện nay, dịch vụ vui chơi có thưởng được xác định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Trò chơi điện tử có thưởng: Quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, cụ thể:

+ Cho phép các doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch được công nhận hạng 5 sao được kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định.

+ Đối tượng được phép chơi gồm người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

(Nguồn ảnh: Internet)

- Kinh doanh casino: Quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino, cụ thể:

+ Cho phép dự án khu dịch vụ, du lịch và khu vui chơi giải trí tổng hợp có vốn đầu tư tối thiểu từ 2 tỷ USD được kinh doanh casino khi đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định.

 

+ Đối tượng được phép chơi gồm người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Ngoài ra, tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP có quy định về việc thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại Điểm kinh doanh casino.