Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động văn hóa
Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động văn hóa của cơ quan thanh tra chuyên ngành được quy định tại Điều 43 Nghị định số 75/2010/NĐ-CP.
02/12/2019  / 35 lượt xem
Nhiệm vụ của Thanh tra chuyên ngành di sản văn hóa
Luật Di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định rõ nhiệm vụ của thanh tra nhà nước chuyên ngành về di sản văn hóa.
29/11/2019  / 30 lượt xem