Thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh khi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP

28/07/2021  / 525 lượt xem

HỎI: Thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Ngày 19/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ban hành văn bản thông báo tạm dừng kinh doanh khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh “Vi phạm lần thứ hai về trách nhiệm khi hoạt động kinh doanh quy định tại các điều 6, 7 và 8 Nghị định này”. Việc thông báo tạm dừng kinh doanh đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Trường hợp thứ nhất: Hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh vi phạm lần thứ hai về trách nhiệm quy định tại các Điều 6, 7 và 8 Nghị  định số 54/2019/NĐ-CP đã được các lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính thì cơ quan cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có quyền ra văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP. Theo quy định của Luật Xử lí vi phạm hành chính, việc lập biên bản vi phạm hành chính đã xác định được tổ chức hoặc cá nhân vi phạm, việc tạm dừng kinh doanh là để khắc phục vi phạm nên cần kịp thời. Tuy nhiên, phải đảm bảo theo quy định của Luật Xử lí vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính phải bị xử phạt. Việc xác định vi phạm hành chính lần hai phải căn cứ theo quy định về thời hiệu, thời hạn được coi là chưa bị xử lí vi phạm hành chính theo Điều 6, Điều 7 Luật Xử lí vi phạm hành chính.

Trường hợp thứ hai: Hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp trong thời gian hoạt động đã có 2 lần vi phạm theo quy định tại các Điều 6, 7 và 8 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP. Lần 1 đã được các lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Lần 2, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính và chưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Như đã nêu ở trên, cơ quan cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có quyền ra văn bản yêu cầu tạm dừng kinh doanh theo quy định tại tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP.