Quy định pháp luật về quản lí farmstay và condotel

06/04/2021  / 921 lượt xem

HỎI: Công tác quản lí nhà nước trong lĩnh vực du lịch đối với loại hình cơ sở lưu trú “du lịch trải nghiệm nông thôn-farmstay” và "condotel” được quy định như thế nào?

Trả lời:

Mô hình trang trại nghỉ dưỡng (Farmstay) được hiểu là mô hình kết hợp khai thác giữa hoạt động sản xuất nông nghiệp và hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng. Quản lí mô hình Farmstay không chỉ là quản lí cơ sở lưu trú du lịch, mà thực chất là việc quy hoạch, cấp phép đầu tư dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất rừng để kết hợp sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch. Đây là vấn đề mới, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ liên quan nghiên cứu, kiến nghị đề xuất những nội dung quản lí. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung như: nghiên cứu, xây dựng, ban hành tiêu chí cụ thể đối với mô hình trang trại nghỉ dưỡng; điều chỉnh, bổ sung Luật Du lịch, xem xét bổ sung loại hình cơ sở lưu trú du lịch "trang trại nghỉ dưỡng nông thôn - Farmstay" vào Luật Du lịch để thống nhất quản lí; nghiên cứu hoàn thiện quy chế quản lí loại hình bất động sản nghỉ dưỡng tại các dự án Farmstay; nghiên cứu, ban hành quy định về tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp tại các dự án Farmstay được phép xây dựng các công trình nhà ở kiên cố phục vụ phát triển du lịch; kiến nghị chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển mô hình liên kết phát triển nông nghiệp, du lịch.

Về quản lí condotel, ngày 28/10/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3720/QĐ-BVHTTDL về Quy chế quản lí, kinh doanh căn hộ khách sạn (condotel và biệt thự du lịch nghỉ dưỡng). Việc ban hành Quy chế này nhằm phục vụ cho việc quản lí kinh doanh loại hình dịch vụ lưu trú du lịch đối với loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.