Quản lí đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước

28/12/2021  / 275 lượt xem

HỎI: Việc quản lí đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước được thực hiện theo quy định nào?

Trả lời: Việc quản lí đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước được thực hiện như sau:

Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc đăng kí hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, thông báo địa điểm kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước gửi hồ sơ đăng kí đến cơ quan đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng kí hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐCP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng kí doanh nghiệp.