KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

11/01/2024  / 1096 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTr ngày 10/10/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hoá và du lịch tại tỉnh Quảng Bình, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 06 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

 

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung, môi trường trong hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Bình được quản lý tốt. 06 cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh du lịch, có ý thức thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh du lịch và thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch vẫn còn tồn tại, hạn chế:

+ 01 cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

+ 03 đơn vị chưa báo cáo hiện trạng môi trường theo quy định.

Thanh tra Bộ yêu cầu các cơ sở được kiểm tra khắc phục tồn tại, hạn chế; kiến nghị Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn.