Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

15/10/2020  / 347 lượt xem

HỎI: Việc áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm có liên quan được thực hiện thế nào?

Trả lời: Việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề được Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định cụ thể tại các Điều 21, 25 và Điều 7 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; khoản 14 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

Từ khi Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành đến nay, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính thông qua các hội nghị tập huấn và các kênh thông tin đại chúng để việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định tại khoản 15 Điều 7 và khoản 5 Điều 12 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch là hình thức xử phạt bổ sung, không quy định là hình thức xử phạt chính. Đây là một trong những biện pháp được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề, nhằm nâng cao sự tuân thủ pháp luật.