Xử phạt Công ty TNHH Le Bien Pictures 35 triệu đồng

28/04/2021  / 479 lượt xem

Vừa qua, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí về việc Công ty TNHH Le Bien Pictures gửi bộ phim "Vị" (Taste) (đạo diễn Lê Bảo, Công ty TNHH Le Bien Pictures sản xuất năm 2019) tham gia Liên hoan phim Berlinale lần thứ 71 tổ chức tại Đức từ ngày 01/3/2021 đến ngày 10/3/2021 khi bộ phim này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến.

Ngày 16/4/2021, Phòng Thanh tra Văn hóa - Gia đình làm việc với đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Le Bien Pictures và lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Le Bien Pictures vì đã thực hiện hành vi vi phạm "Phát hành phim khi chưa được phép phổ biến" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP.

 

Cùng ngày, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định xử phạt số 02/QĐ-XPVPHC xử phạm vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Le Bien Pictures vì đã thực hiện hành vi vi phạm nêu trên; số tiền phạt 35.000.000 đồng. Đồng thời yêu cầu Công ty thực hiện thủ tục xin giấy phép phổ biến phim theo quy định.