TRÀ VINH: Kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch

19/07/2022  / 105 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-SVHTTDL ngày 28/3/2022 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh về kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã triển khai 6 cuộc kiểm tra đối với 30 cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn (1 điểm du lịch, 16 khách sạn, 3 homestay, 9 nhà hàng kinh doanh ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác).

Về điều kiện công nhận điểm du lịch: điểm du lịch được kiểm tra đã đảm bảo các điều kiện để công nhận điểm du lịch.

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch:

+ 3 homestay đảm bảo điều kiện kinh doanh theo quy định; tại thời điểm kiểm tra, 1 homestay tạm dừng hoạt động.

+ 15 khách sạn đáp ứng các điều kiện kinhdoanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định; 1 khách sạn chưa đáp ứng các điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Về cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ: 4 khách sạn đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ; 12 khách sạn đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, dịch vụ tương ứng với hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận (hạng 1 sao và 2 sao); tuy nhiên, 1 khách sạn (hạng 2 sao) chưa tiến hành làm các thủ tục để thẩm định, xếp hạng lại theo quy định.

Về hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch hoạt động kinh doanh đúng quy định; tuy nhiên, các cơ sở chưa thực hiện tốt việc mặc đồng phục và đeo biển tên trên áo. Tại thời điểm kiểm tra, 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm dừng hoạt động.

Việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19: 11 cơ sở đã xây dựng kế hoạch và phương án xử lí khi có trường hợp mắc Covid-19; 9 cơ sở đã thực hiện đánh giá mức độ an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Bộ tiêu chí đánh giá được ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Tổ kiểm tra lập biên bản kiểm tra với 30 cơ sở, yêu cầu các cơ sở khắc phục các tồn tại phát hiện qua kiểm tra, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về kinh doanh du lịch và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình hoạt động.