Tỉnh Long An đẩy mạnh công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và hoạt động quảng cáo

15/10/2020  / 44 lượt xem

Chín tháng đầu năm 2020, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã tập trung kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

Trong hoạt động dịch vụ văn hóa, Thanh tra Sở đã thực hiện 41 cuộc kiểm tra đối với 213 cá nhân và 84 tổ chức.

Phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa tỉnh tổ chức 08 cuộc kiểm tra tại 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Hòa, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An, 01 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, 01 tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện Bến Lức và 02 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn huyện Châu Thành. Qua kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn 20 cơ sở kinh doanh karaoke chấp hành đúng các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh; yêu cầu 04 cơ sở cam kết thực hiện đúng quy định về chương trình biểu diễn nghệ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, về hoạt động kinh doanh karaoke (cửa phòng karaoke gắn chốt cửa, chưa chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh ngành nghề), về nội dung kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thanh tra Sở tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở kinh doanh karaoke với hành vi: hoạt động karaoke quá giờ được phép và không bảo đảm đủ diện tích phòng karaoke theo quy định; 01 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử với hành vi: hoạt động không đúng thời gian theo quy định; ban hành 03 quyết định xử phạt, tổng số tiền phạt là 28.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa tỉnh tổ chức 15 cuộc kiểm tra trên địa bàn một số huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí... Qua kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở 193 cơ sở  kinh doanh chấp hành Công văn số 1579/UBND-VHXH ngày 27/3/2020 và Công văn số 2617/UBND -VHXH ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở kinh doanh karaoke với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng, ban hành 03 quyết định xử phạt, tổng số tiền phạt là 22.500.000 đồng.

Trong hoạt động quảng cáo, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã tổ chức 06 cuộc kiểm tra về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Tân An. Kết quả kiểm tra đã phát hiện 05 tổ chức, 01 cá nhân vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu: xây dựng biển hiện, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông kết cấu khung kim loại gắn vào công trình có sẵn mà không có giấy phép xây dựng; quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự khác gắn trên phương tiện giao thông và các phương tiện di động tại nội thành, nội thị của các thành phố, thị xã; treo, dựng, đặt, gắn mỗi bảng quảng cáo, băng rôn không đúng vị trí đã quy hoạch hoặc vị trí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận;... Thanh tra Sở tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt, tổng số tiền phạt là 94.000.000 đồng.

Mặt khác, thực hiện Quyết định số 969/QĐ-SVHTTDL ngày 07/5/2020 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo, viết, đặt biển hiệu trên địa bàn tỉnh Long An. Đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động quảng cáo, viết, đặt biển hiệu trên địa bàn các huyện Tân Hưng, Châu Thành, Cần Đước, Đức Hòa, Thủ Thừa, Bến Lức, Cần Giuộc, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An. Kết quả kiểm tra đã hướng dẫn và yêu cầu 19 tổ chức, 17 cá nhân cam kết khắc phục kịp thời các vi phạm về biển hiệu, bảng quảng cáo, đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm hành đối với 01 tổ chức, ban hành quyết định xử phạt với số tiền phạt là 7.000.000 đồng.

Tổng hợp kết quả trong 9 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, tổng số tiền xử phạt là 151.500.000 đồng.