THANH TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

14/10/2022  / 81 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-TTr ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại tỉnh Khánh Hòa, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 8 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch:

 - Về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đều bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định, có đăng kí thành lập doanh nghiệp (3 cơ sở có giấy chứng nhận đăng kí công ty trách nhiệm hữu hạn, 4 cơ sở có giấy chứng nhận đăng kí công ty cổ phần, 1 cơ sở có giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh), có chứng nhận về điều kiện an ninh trật tự, về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường.

- Về hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: 6 cơ sở đã được công nhận hạng 5 sao, 1 cơ sở đã được công nhận hạng 4 sao, 1 cơ sở đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kĩ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch. Các cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hạng đã thực hiện đúng quy định về xếp hạng, xếp hạng lại; duy trì cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ tương ứng với hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận; gắn biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; công khai nội quy, giá cả dịch vụ.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: 4 cơ sở lưu trú du lịch chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người quản lí hoặc nhân viên phục vụ theo quy định; 4 cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch: Các cơ sở cơ bản đã thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tuy nhiên, vẫn còn 2 cơ sở chưa có biện pháp xử lí chất thải nguy hại theo quy định, 5 cơ sở chưa thực hiện chế độ báo cáo công tác giám sát môi trường định kì gửi Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013.

Thanh tra Bộ kiến nghị các cơ sở lưu trú du lịch khắc phục các tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra.