THANH TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI NINH THUẬN

11/01/2024  / 2946 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 136/QĐ-TTr ngày 14/8/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch tại tỉnh Ninh Thuận, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 08 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Trong đó, 02 cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, 05 cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH, 01 cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh; 02 cơ sở có khách sạn được Tổng cục Du lịch công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao; 01 cơ sở có khách sạn được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận công nhận đạt tiêu chuẩn 03 sao; 05 cơ sở có khách sạn đạt tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ để phục vụ khách du lịch.

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: 08 cơ sở bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Về thực hiện nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: Trong quá trình hoạt động, các cơ sở đã thực hiện đúng quy định về xếp hạng, xếp hạng lại; duy trì cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ tương ứng với hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận; gắn biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; công khai nội quy, giá cả dịch vụ.

 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn nhân lực du lịch tại các cơ sở đã dịch chuyển sang ngành nghề khác. Vì vậy, sau khi ngành du lịch mở cửa trở lại, các cơ sở tiếp tục đón khách du lịch, tuy nhiên, việc tuyển dụng nhân lực, đặc biệt là nhân lực du lịch có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo quy định pháp luật gặp nhiều khó khăn. Tại thời điểm thanh tra, 02 cơ sở chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ theo quy định.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và xét một phần nguyên nhân khách quan do tình hình dịch bệnh, Thanh tra Bộ yêu cầu các cơ sở có kế hoạch chủ động trong việc tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực để đảm bảo đúng quy định pháp luật.