THANH TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI KHÁNH HÒA

11/01/2024  / 679 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 115/QĐ-TTr ngày 13/9/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch tại tỉnh Khánh Hòa, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 07 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và 02 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 

Việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: 04 cơ sở chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ theo quy định; 01 cơ sở chưa đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 49, Luật Du lịch 2017. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động.

Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, 02 doanh nghiệp đã đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành, chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thanh tra Bộ yêu cầu 04 cơ sở lưu trú du lịch hoàn thiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ theo quy định trong thời hạn đã cam kết, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ; 01 cơ sở thông báo cho Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa bằng văn bản về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch của khách sạn, chỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch khi đảm bảo điều kiện tại Điều 49 Luật Du lịch 2017, không quảng cáo về hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch dưới mọi hình thức trong thời gian chấp hành Quyết định tạm đình chỉ hoạt động số 942/QĐTĐC-PCCC(Đ2) ngày 13/12/2022 của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa; Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra của các cơ sở lưu trú du lịch được thanh tra, báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ.