THANH TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI ĐÀ NẴNG

11/01/2024  / 3008 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTr ngày 25/11/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 05 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và 02 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 

Kết quả thanh tra hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch: 03 cơ sở chưa đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ của nhân viên phục vụ theo quy định; 01 cơ sở chưa làm thủ tục đăng ký bán lẻ rượu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Kết quả thanh tra kinh doanh dịch vụ lữ hành: 01 doanh nghiệp không thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định, không công khai số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên biển hiệu đặt tại trụ sở.

Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đối với 01 doanh nghiệp; yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành khắc phục tồn tại, thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.