Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành văn hóa và thể thao năm 2021

28/12/2021  / 9 lượt xem

Trong năm 2021, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện 3 đoàn kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, quảng cáo, đã tiến hành kiểm tra 223 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố; lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 132 trường hợp với tổng số tiền phạt 2.059,5 triệu đồng; buộc tháo dỡ 267 băng rôn, phướn, tờ rơi quảng cáo, pano biển hiệu vi phạm. Kết quả cụ thể:

- Đoàn kiểm tra chuyên ngành văn hóa tiến hành kiểm tra 36 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa như karaoke, trò chơi điện tử, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, hoạt động trên địa bàn Thành phố; lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 32 trường hợp với tổng số tiền phạt là 615 triệu đồng; buộc tháo dỡ 6 băng rôn, phướn, tờ rơi quảng cáo, pano biển hiệu vi phạm.

- Đoàn kiểm tra chuyên ngành thể thao tiến hành kiểm tra 46 cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố; lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp với tổng số tiền phạt 69 triệu đồng.

- Đoàn kiểm tra chuyên ngành quảng cáo tiến hành kiểm tra 141 cơ sở kinh doanh quảng cáo ngoài trời, viết đặt biển hiệu trên địa bàn Thành phố; lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 91 trường hợp với tổng số tiền phạt là 1.375 triệu đồng; buộc tháo dỡ 261 băng rôn, phướn, tờ rơi quảng cáo, pano biển hiệu vi phạm.

 Trong công tác kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội Thành phố (Đoàn 1) đã tiến hành kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa - xã hội tiềm ẩn tệ nạn xã hội về ma túy, cờ bạc, mại dâm, khiêu dâm, kích dục ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố (nhà hàng, quán bar, beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, khách sạn…); lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 trường hợp với tổng số tiền phạt 511,2 triệu đồng.