SƠN LA: Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh karaoke và hoạt động quảng cáo

08/04/2020  / 73 lượt xem

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở tại Công văn số 4802/BVHTTDL-TTr, ngày 02 tháng 12 năm 2019 về việc tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và Công văn số 683/VHCS-QLHĐQC ngày 02 tháng 10 năm 2019 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương, từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 15 tháng 01 năm 2020, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã phối hợp với Phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La kiểm tra 28 cơ sở (07 cơ sở kinh doanh karaoke, 21 cơ sở tham gia hoạt động quảng cáo) trên địa bàn thành phố Sơn La.

Kết quả kiểm tra, Thanh tra Sở đã lập biên bản nhắc nhở 08 cơ sở, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 07 cơ sở. Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra: Diện tích phòng hát không đảm bảo; sử dụng nhân viên trong một phòng hát karaoke vượt quá số lượng quy định; không thông báo về nội dung quảng cáo trên mỗi bảng, mỗi băng rôn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo; không tự tháo dỡ bảng quảng cáo, băng rôn đã hết hạn ghi trong thông báo. Ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 46.000.000 đồng (trong đó, 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa với tổng số tiền phạt là 28.000.000 đồng; 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo với tổng số tiền phạt là 18.000.000 đồng).

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tiếp tục cử công chức tham gia đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm; phòng, chống in lậu; phòng chống gian lận thương mại. Tiếp tục phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở và các phòng thuộc các Sở, ngành có liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo và gia đình. Trong đó tập trung vào các hoạt động: Tổ chức phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các công chức quản lý, kiểm tra văn hóa các cấp, các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền trên phương tiện truyền thông các quy định pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về lấn chiếm lề đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí không đúng quy định; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa nhưng không đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật; thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng, duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ.