Nam Định: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa

27/03/2020  / 38 lượt xem

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra hoạt động lễ hội, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa tại các lễ hội trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bao gồm: Việc tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa để tránh tập trung đông người; việc dừng tổ chức các lễ hội; đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương, Ban quản lý các di tích kịp thời thông báo cho nhân dân và du khách biết, thực hiện.

Kết quả, trong quý I năm 2020, tổng số cơ sở được kiểm tra là 43 cơ sở. Trong đó, đã thực hiện đình chỉ hoạt động 01 cơ sở kinh doanh karaoke.

Ngoài ra, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được Sở duy trì thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật. Trong quý I-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.

(Nguồn: toquoc.vn)