Lạng Sơn: Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực VHTTDL được triển khai nghiêm túc, đúng quy định

07/04/2020  / 44 lượt xem

Cụ thể, trong quý I năm 2020, Thanh tra Sở đã tiến hành khảo sát, kiểm tra hoạt động quảng cáo, tuyên truyền cổ động chính trị trên địa bàn các huyện: Văn Quan, Đình Lập, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn. Qua kiểm tra thấy rằng cơ bản các bảng quảng cáo đã tiến hành thông báo sản phẩm quảng cáo; một số pa nô tuyên truyền, cổ động chính trị của vài đơn vị trên địa bàn huyện Văn Quan, Đình Lập đã xuống cấp, mất mỹ quan cũng đã được thanh tra nhắc nhở và đã được khắc phục nhanh chóng.

Thanh tra Sở phối hợp các Phòng quản lý chuyên môn của sở tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VHTTDL về việc dừng tổ chức khai mạc các lễ hội, và việc tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các huyện, thành phố. Cụ thể đã tiến hành kiểm tra tại các lễ hội: Lễ hội chùa Tân Thanh, lễ hội đền Mẫu Đồng Đăng, lễ hội chùa Bắc Nga, lễ hội chùa Tam Thanh, lễ hội chùa Tiên, lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả phủ…

Kiểm tra trực tiếp việc triển khai công tác quản lý lễ hội và tuyên truyền các biện pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện Văn Quan đối với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Văn Quan, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thông huyện Văn Quan và UBND xã Yên Phúc đối với công tác quản lý lễ hội chợ Bãi. Qua kiểm tra thấy rằng các đơn vị đã thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, cũng như của UBND tỉnh về việc không tổ chức các hoạt động lễ hội nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch cúm Covid - 19.

Ngoài ra, Thanh tra Sở đã kiểm tra hoạt động treo băng rôn quảng cáo trên địa bàn thành phố, 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn; 08 cơ sở kinh doanh karaoke; kiểm tra tại khu du lịch sinh thái thác Đăng Mò, huyện Bình Gia; ...

(Nguồn: toquoc.vn)