Kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Ninh

22/12/2020  / 163 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 115/QĐ-TTr ngày 09/11/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Ninh, Đoàn kiểm tra đã làm việc với 06 điểm du lịch (trong đó, 05 điểm du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận là điểm du lịch căn cứ Luật Du lịch năm 2005, 01 điểm du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận là điểm du lịch căn cứ Luật Du lịch năm 2017). Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

1. Việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động du lịch, quản lý điểm du lịch

Sáu điểm du lịch được kiểm tra có hệ thống điện, nước sạch, giao thông tương đối thuận tiện; cung cấp dịch vụ thăm quan, dịch vụ vui chơi giải trí, có dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, 01 đơn vị chưa bảo đảm điều kiện về kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết của điểm du lịch theo Luật Du lịch năm 2017 như chưa có hệ thống biển chỉ dẫn, thuyết minh; chưa có bộ phận trực 24 giờ mỗi ngày; chưa công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức quản lý; chưa có hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của khách du lịch; chưa báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL.

2. Việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch

Nhìn chung, cảnh quan môi trường tại 06 điểm du lịch được kiểm tra xanh, sạch, thoáng mát. Các điểm du lịch đã thực hiện quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; niêm yết nội quy bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường; bố trí nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, trong công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch vẫn còn một số tồn tại: 01 điểm du lịch chưa bố trí thùng đựng rác, chưa thực hiện đúng quy định về thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường; 02 điểm du lịch chưa thực hiện đúng quy định về thu gom, xử lý chất thải nguy hại; 06 điểm du lịch chưa báo cáo hiện trạng giám sát môi trường hằng năm cho Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT.

           Đoàn kiểm tra đã lập biên bản làm việc, yêu cầu các điểm du lịch khắc phục các tồn tại; thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, quản lý điểm du lịch và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch.