KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, DU LỊCH TẠI NGHỆ AN

11/01/2024  / 1117 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTr ngày 10/10/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hoá và du lịch tại tỉnh Nghệ An, từ ngày 13/10/2023 đến ngày 18/10/2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 04 cơ sở lưu trú du lịch, 01 khu du lịch sinh thái, 01 khu di tích Quốc gia.

Kết quả kiểm tra: Các cơ sở được kiểm tra có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước, chủ động nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất; công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm thực hiện, đảm bảo sạch sẽ thoáng mát.

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, du lịch vẫn còn tồn tại, hạn chế:

+ 02 cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

+ 04 cơ sở chưa báo cáo hiện trạng môi trường theo quy định.

+ 01 cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ về an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.

Thanh tra Bộ đã yêu cầu các các cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch và quản lý di tích; chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đầy đủ quy định pháp luật. Đồng thời kiến nghị Sở Du lịch tỉnh Nghệ An tăng cường công tác hướng dẫn, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch và quản lý di tích; chỉ đạo Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Nghệ An chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường.