KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI NAM ĐỊNH

11/01/2024  / 1140 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 214/QĐ-TTr ngày 28/11/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại tỉnh Nam Định, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại 06 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

 

Qua kiểm tra, 06 cơ sở đã có ý thức trong công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch; có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự, nghiệm thu, thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy; có biển cấm hút thuốc lá tại khu vực lễ tân, hành lang, trong phòng ngủ, các khu vực công cộng và bố trí khu vực hút thuốc lá riêng cho khách du lịch.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: 05 cơ sở chưa tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo quy định; 05 cơ sở chưa thực hiện đúng quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, nước thải theo quy định; 04 cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, trong đó, 02 cơ sở chưa cung cấp hồ sơ liên quan đến công tác thu gom, xử lý chất thải.

Thanh tra Bộ yêu cầu các cơ sở được kiểm tra khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế; thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch.