KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI HẢI PHÒNG

11/01/2024  / 1139 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-TTr ngày 20/9/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại thành phố Hải Phòng, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại 06 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Trong 06 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được kiểm tra:

- 02 cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, 03 cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH, 01 cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh.

- 02 cơ sở có khách sạn được Tổng cục Du lịch (nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao; 02 cơ sở có khách sạn được công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao; 01 cơ sở có khách sạn được Sở Du lịch thành phố Hải Phòng công nhận đạt tiêu chuẩn 03 sao; 01 cơ sở có khách sạn đạt tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ để phục vụ khách du lịch.

Kết quả kiểm tra cho thấy, 05 cơ sở đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch; 01 cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ về công tác bảo vệ môi trường.

Việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại 05 cơ sở: 03 cơ sở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, 02 cơ sở được cơ quan có thẩm quyền xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường; 05 cơ sở ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng; 03 cơ sở có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hoặc văn bản đồng ý đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung; 06 cơ sở có biển cấm hút thuốc lá tại khu vực lễ tân, hành lang, trong phòng ngủ và các khu vực công cộng và bố trí khu vực hút thuốc lá riêng cho khách du lịch. Tuy nhiên, 02 cơ sở chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hoặc văn bản đồng ý đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung; 02 cơ sở chưa tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo quy định.

Thanh tra Bộ yêu cầu các cơ sở khắc phục tồn tại, hạn chế; thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch.