Kết quả công tác thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết đơn của Thanh tra văn hóa, thể thao và du lịch địa phương

22/12/2020  / 153 lượt xem

Năm 2020, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác. Kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác thanh tra chuyên ngành

Thanh tra các Sở đã trực tiếp triển khai và chủ trì, phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành tại địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với 8.608 tổ chức, cá nhân; ban hành 684 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó, xử phạt tiền 680 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 5.882,633 triệu đồng (đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 4.913,38 triệu đồng), xử phạt cảnh cáo 04 tổ chức, cá nhân; tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế có thời hạn đối với 01 tổ chức; thu hồi 09 thẻ hướng dẫn viên du lịch; buộc tháo dỡ 17.246 băng rôn, pano, bảng biển quảng cáo và 01 biển hiệu; tịch thu 400 tờ rơi quảng cáo, 352 đĩa CD, VCD không dán nhãn kiểm soát, 148 quyển sách có nội dung bói toán, 7.116 thẻ tử vi. Chuyển hồ sơ cho các cơ quan khác xử phạt theo thẩm quyền đối với 08 tổ chức, cá nhân; chuyển hồ sơ cho cơ quan công an xử lý đối với 11 cá nhân sử dụng trái phép chất ma túy.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn

Thanh tra các Sở đã tiếp 137 lượt công dân, trong đó có 06 lượt tiếp của Lãnh đạo Sở. Tiếp nhận 296 đơn, trong đó có 50 đơn tố cáo, 16 đơn khiếu nại, 230 đơn kiến nghị, phản ánh. Xếp lưu 61 đơn không đủ điều kiện xử lý; chuyển 90 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trả lại, hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 04 đơn; công dân rút 03 đơn. Tiến hành xem xét giải quyết 138 đơn; đã giải quyết xong 135 đơn. Qua giải quyết tố cáo đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 68,411 triệu đồng.

Việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân qua đường dây nóng: Thanh tra các Sở đã tiếp nhận 66 kiến nghị, phản ánh của công dân qua đường dây nóng. Đã giải quyết 56 kiến nghị, phản ánh; chuyển 10 kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, đã tiến hành hỗ trợ cung cấp thông tin cho 8.912 khách du lịch.