KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023 CỦA THANH TRA VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG

11/01/2024  / 1170 lượt xem

Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, Thanh tra các Sở quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất. Thanh tra các Sở đã triển khai và chủ trì, tham gia Đội kiểm tra liên ngành tại địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra 7.840 tổ chức, cá nhân và 197 điểm quảng cáo. Qua thanh tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 748 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt 12.505,57 triệu đồng; yêu cầu tháo dỡ hơn 2.421 băng rôn, pano quảng cáo; tịch thu tiêu hủy 1.350 tờ rơi quảng cáo.

Tiến hành thanh tra công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao đối với 29 cơ quan quản lý tại địa phương. Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thể dục thể thao quần chúng, quản lý di tích, du lịch; cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về 1 đơn vị số tiền 19,48 triệu đồng.