KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA THANH TRA VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG

19/07/2022  / 165 lượt xem

Sáu tháng đầu năm 2022, Thanh tra các Sở quản lí văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt và thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đột xuất khi được Lãnh đạo Sở giao hoặc khi phát hiện có vi phạm.

Thanh tra các Sở đã triển khai và chủ trì, tham gia Đội kiểm tra liên ngành tại địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 5.557 tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động quảng cáo, kinh doanh hoạt động thể thao, hoạt động kinh doanh du lịch... và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 341 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 5.803,6 triệu đồng; thu hồi 1 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; tịch thu tiêu hủy 35 băng đĩa không dán nhãn kiểm soát; buộc tháo dỡ 3.144 băng rôn, pano quảng cáo; tịch thu tiêu hủy 1.150 tờ rơi quảng cáo.