KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA 9 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA THANH TRA VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG

14/10/2022  / 151 lượt xem

Chín tháng đầu năm 2022, Thanh tra các Sở quản lí văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt và thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đột xuất khi được Lãnh đạo Sở giao hoặc khi phát hiện có vi phạm.

Thanh tra các Sở đã triển khai và chủ trì, tham gia Đội kiểm tra liên ngành tại địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 8.757 tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động quảng cáo, kinh doanh hoạt động thể thao, hoạt động kinh doanh du lịch... Trong đó, thanh tra, kiểm tra 223 tổ chức, cá nhân quản lí di tích, tổ chức lễ hội; 154 vị trí quảng cáo, 698 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh quảng cáo; 34 tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật; 999 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa; 819 tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động thể thao; 1.683 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch...

Qua thanh tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 681 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 10.910,35 triệu đồng; trong đó, trong lĩnh vực quảng cáo xử phạt 180 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 4.023,25 triệu đồng, trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa phạt 96 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 1.716,3 triệu đồng, trong lĩnh vực thể thao xử phạt 44 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 332,5 triệu đồng, trong lĩnh vực du lịch xử phạt 80 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 884,6 triệu đồng...; buộc tiêu hủy 85 băng đĩa không dán nhãn kiểm soát; buộc tháo dỡ 4.599 băng rôn, pano quảng cáo; tịch thu 1.300 tờ rơi quảng cáo, 100 quyển sách có nội dung bói toán, 80 đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực; bàn giao 7 cá nhân sử dụng chất ma túy cho cơ quan công an.