KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA THANH TRA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

14/10/2022  / 66 lượt xem

Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2022, trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai 38 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 14 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và 160 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt là 410 triệu đồng. Kết quả cụ thể: 

1. Công tác thanh tra hành chính

Tiếp tục thực hiện 3 đoàn theo kế hoạch năm 2021. Đã ban hành 3 kết luận thanh tra. Kiến nghị các đơn vị khắc phục một số tồn tại phát hiện qua thanh tra; kiến nghị 1 đơn vị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 136.115.982 đồng, thu hồi nộp về đơn vị số tiền 7.262.724.248 đồng; kiến nghị 1 đơn vị giảm trừ quyết toán số tiền 73.401.319 đồng, 1 đơn vị loại khỏi quyết toán số tiền 6.117.866 đồng; kiến nghị Lãnh đạo Bộ giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu việc tổ chức kiểm điểm, xử lí trách nhiệm đối với 3 cá nhân; kiến nghị lãnh đạo đơn vị thành lập Hội đồng xử lí kỉ luật 1 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với 4 cá nhân.

Triển khai 6 đoàn thanh tra theo kế hoạch năm 2022 tại 6 đơn vị thuộc Bộ. Đã ban hành 3 kết luận thanh tra; kiến nghị các đơn vị khắc phục một số tồn tại phát hiện qua thanh tra. 

Đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra tại 2 đơn vị. Một đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra tại đơn vị.

Triển khai 1 đoàn thanh tra đột xuất: Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong việc thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại 4 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đã ban hành Kết luận thanh tra; kiến nghị các đơn vị khắc phục một số tồn tại phát hiện qua thanh tra.

Triển khai 1 đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 5 đơn vị được thanh tra trong năm 2020. Đã ban hành Kết luận kiểm tra; 1 đơn vị đã thực hiện 100% các kiến nghị; 4 đơn vị chưa thực hiện xong các kiến nghị. Thanh tra Bộ yêu cầu 4 đơn vị tiếp tục thực hiện các kiến nghị chưa được thực hiện và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Triển khai 30 đoàn thanh tra đối với 160 tổ chức, cá nhân, cụ thể:

 

- 5 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đối với 25 di tích tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh. Đã ban hành các kết luận thanh tra; kiến nghị các ban quản lí di tích khắc phục một số tồn tại trong công tác quản lí di tích.

- 3 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động triển lãm mĩ thuật, trong đó 2 đoàn thanh tra tại Hà Nội, 1 đoàn thanh tra đột xuất tại Hưng Yên. Đã ban hành Kết luận thanh tra tại Hưng Yên; xử phạt 1 cá nhân tổ chức triển lãm nhưng không có giấy phép triển lãm theo quy định, số tiền phạt là 35 triệu đồng; yêu cầu cá nhân bị xử phạt tiêu hủy tang vật vi phạm.

- Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về điện ảnh đối với Công ty CP Giải trí Phát hành phim- Rạp chiếu phim Ngôi Sao. Đã ban hành Kết luận thanh tra, Công ty đã chấp hành các quy định pháp luật về điện ảnh trong quá trình hoạt động.

- Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và kinh doanh hoạt động thể thao đối với 10 cơ sở tại Vĩnh Phúc (5 di tích và 5 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao). Đã ban hành Kết luận thanh tra; kiến nghị các cơ sở khắc phục một số tồn tại phát hiện qua thanh tra.

- Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke và kinh doanh hoạt động thể thao đối với 20 cơ sở tại Kiên Giang (10 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và 10 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao). Đã ban hành kết luận thanh tra; kiến nghị các cơ sở khắc phục một số tồn tại phát hiện qua thanh tra.

- 8 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao đối với 38 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao tại Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng. Đã ban hành các kết luận thanh tra; kiến nghị các cơ sở khắc phục một số tồn tại phát hiện qua thanh tra.

+ Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao và hoạt động kinh doanh du lịch đối với 6 cơ sở tại Thanh Hóa (5 cơ sở kinh doanh du lịch và 1 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao). Đã ban hành Kết luận thanh tra; kiến nghị các cơ sở khắc phục một số tồn tại phát hiện qua thanh tra.

- 7 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch đối với 54 cơ sở kinh doanh du lịch tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế. Đã ban hành các kết luận thanh tra; kiến nghị các cơ sở khắc phục một số tồn tại phát hiện qua thanh tra.

- 3 đoàn thanh tra hoạt động cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. Đã ban hành các kết luận thanh tra; kiến nghị Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục tồn tại trong hoạt động cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xử lí 5 vụ việc vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo, lưu hành bản ghi âm, ghi hình, phổ biến phim. Ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt là 375 triệu đồng; yêu cầu các tổ chức, cá nhân bị xử phạt tháo gỡ, xóa ngay nội dung quảng cáo vi phạm đăng trên website, cải chính thông tin, tiêu hủy bản ghi âm, ghi hình vi phạm; tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình vi phạm trên môi trường mạng và kĩ thuật số; nộp lại số lợi bất hợp pháp.