Kết quả công tác quý I năm 2022 của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương

26/04/2022  / 90 lượt xem

Trong quý I năm 2022, Thanh tra các Sở quản lí văn hóa, thể thao và du lịch tập trung triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và giải quyết đơn cụ thể như sau:

1. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Trong kì báo cáo, Thanh tra Sở đã triển khai và chủ trì, tham gia Đội kiểm tra liên ngành tại địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 1.973 tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động quảng cáo, kinh doanh hoạt động thể thao, hoạt động kinh doanh du lịch... và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua thanh tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 67 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 919 triệu đồng; thu hồi 1 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; tịch thu tiêu hủy 35 băng đĩa không dán nhãn kiểm soát; buộc tháo dỡ 415 băng rôn, pano quảng cáo.

2. Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Trong kì báo cáo, Thanh tra Sở tiếp 9 lượt công dân, trong đó Lãnh đạo Sở tiếp 1 lượt. Các vụ việc tiếp nhận qua công tác tiếp công dân đã được xử lí kịp thời, dứt điểm.

Thanh tra Sở tiếp nhận 44 đơn, trong đó: 5 đơn tố cáo, 39 đơn kiến nghị, phản ánh. Chuyển 14 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; xếp lưu 10 đơn không đủ điều kiện xử lí; hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 1 đơn; công dân rút 2 đơn.

Tiến hành giải quyết 17 đơn thuộc thẩm quyền (1 đơn tố cáo, 16 đơn kiến nghị, phản ánh); đã giải quyết xong 15 đơn kiến nghị, phản ánh.

Đồng thời tiếp nhận, giải quyết 3 kiến nghị, phản ánh của công dân qua đường dây nóng; chuyển 1 kiến nghị, phản ánh của công dân qua đường dây nóng; hỗ trợ thông tin đối với 8 khách du lịch.