Kết quả công tác quý I/2021 của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương

06/04/2021  / 346 lượt xem

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2021, trong quý I, Thanh tra các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai và chủ trì, tham gia Đội kiểm tra liên ngành tại địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động quảng cáo, kinh doanh hoạt động thể thao, hoạt động kinh doanh du lịch... và công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với 1.968 tổ chức, cá nhân. Ban hành 159 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt là 1.934,5 triệu đồng (đã nộp ngân sách nhà nước 1.131 triệu đồng); buộc tháo dỡ 649 bảng quảng cáo, băng rôn; bóc dỡ 25 tờ rơi quảng cáo; tịch thu 12 quyển sách có nội dung bói toán, 115 thẻ tử vi; buộc tháo dỡ 163 ống pháo hoa bàn giao cơ quan công an; bàn giao 31 cá nhân sử dụng chất ma túy cho cơ quan công an.

2. Công tác tiếp công dân, xử lí, giải quyết đơn

a) Tiếp công dân

Thanh tra Sở tiếp thường xuyên 29 lượt công dân, Lãnh đạo Sở tiếp 01 lượt công dân. Các vụ việc tiếp nhận qua hoạt động tiếp công dân đã được xử lí kịp thời, dứt điểm.

b) Tiếp nhận, xử lí, giải quyết đơn

Thanh tra Sở tiếp nhận 46 đơn, trong đó có 03 đơn tố cáo, 08 đơn khiếu nại, 35 đơn kiến nghị, phản ánh.

Xử lí đơn: Chuyển 14 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Xếp lưu 08 đơn không đủ điều kiện xử lí.

Giải quyết đơn: Tiến hành giải quyết 24 đơn thuộc thẩm quyền (02 đơn tố cáo, 07 đơn khiếu nại, 15 đơn kiến nghị, phản ánh). Đã giải quyết xong 21 đơn (02 đơn tố cáo, 05 đơn khiếu nại, 14 đơn kiến nghị, phản ánh).

c) Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh qua đường dây nóng

Thanh tra Sở đã tiếp nhận và giải quyết 06 kiến nghị, phản ánh qua đường dây nóng; đồng thời hỗ trợ cung cấp thông tin cho 02 khách du lịch.