Kết quả công tác quý I/2021 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

06/04/2021  / 373 lượt xem

Quý I/2021, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện 05 đoàn thanh tra; đồng thời thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo tại 01 đơn vị thuộc Bộ. Kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Bộ triển khai 02 đoàn thanh tra, gồm:

- Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam.

- Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019-2020 tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Đồng thời, tiếp tục thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018-2019 tại Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam.                                         

Ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lí tài chính, quản lí, sử dụng tài sản công, thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng năm 2018-2019 tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra Bộ kiến nghị đơn vị khắc phục một số tồn tại, thiếu sót như: sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định pháp luật; chấm dứt các khoản chi không đúng tính chất nguồn kinh phí, các khoản chi không quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lí; lập đề án tổng thể về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết của Trường, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, quản lí bản kê khai và công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập theo đúng quy định; v.v... Kiến nghị đơn vị nộp ngân sách nhà nước khoản phí sử dụng thư viện, thế chân sử dụng thư viện thu của sinh viên tổng số tiền 258 triệu đồng (của một số sinh viên không đến nhận khi đơn vị trả lại). Kiến nghị Vụ Kế hoạch, Tài chính xem xét Đề án sử dụng tài sản công của Trường, tham mưu trình Lãnh đạo Bộ có ý kiến để Trường có cơ sở thực hiện, chấp hành theo đúng quy định pháp luật.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lí vi phạm quy định pháp luật chuyên ngành

Thanh tra Bộ ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí, tổ chức lễ hội tại 03 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020. Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư Du lịch Giải trí Khổng Tước vì đã có hành vi vi phạm: "Tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020" mà không có giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp"; số tiền xử phạt là 90 triệu đồng.

Phối hợp với Cục Bản quyền tác giả, Cục Hợp tác quốc tế xử lí việc vi phạm quyền tác giả truyện tranh Manga theo đề nghị của Nhật Bản. Ban hành văn bản đề nghị các công ty bưu chính viễn thông phối hợp xử lí các website vi phạm quyền tác giả truyện tranh Manga.

3. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lí, giải quyết đơn

a) Tiếp công dân

Tiếp 10 lượt công dân. Nội dung chủ yếu về hỏi thông tin giải quyết đơn; khiếu nại kết quả đấu thầu; đề nghị xem lại việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân… Thanh tra Bộ trực tiếp trả lời, hướng dẫn công dân; tiếp nhận đơn và chuyển đơn vị thuộc Bộ có liên quan xem xét giải quyết.

b) Tiếp nhận, xử lí, giải quyết đơn

Tiếp nhận đơn: Tiếp nhận 34 đơn, trong đó: 20 đơn tố cáo, 03 đơn khiếu nại, 11 đơn kiến nghị, phản ánh.

Xử lí đơn: Chuyển 12 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trả lại và hướng dẫn đối với 02 đơn. Trả lại 02 đơn do nội dung đơn thuộc nội dung đang được tiến hành thanh tra. Xếp lưu 15 đơn trùng lặp nội dung/đơn không rõ nội dung/đơn đã gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết...

Giải quyết đơn: Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn thụ lí giải quyết 01 đơn tố cáo về tổ chức cuộc thi người đẹp không có giấy phép. Thanh tra Bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức.

Thành lập Tổ xác minh thụ lí giải quyết đơn tố cáo tại Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang.

Trình Lãnh đạo Bộ kí ban hành Kết luận nội dung tố cáo tại Báo Văn hóa (11 nội dung tố cáo đúng, 14 nội dung tố cáo sai; 03 nội dung tố cáo đúng một phần, 02 nội dung tố cáo không có cơ sở kết luận). Yêu cầu Tập thể lãnh đạo Báo Văn hóa kiểm điểm trách nhiệm của 03 cá nhân; khắc phục các tồn tại, thiếu sót như: xây dựng và ban hành Quy chế quản lí, sử dụng tài sản, Quy chế chấm trả nhuận bút, quy định, quy trình quản lí, sử dụng xe ô tô... Yêu cầu Tổng Biên tập Báo Văn hóa thu hồi 04 khoản chi không đúng đối tượng, tổng số tiền 65,2 triệu đồng, đồng thời tiến hành thanh toán lại đúng đối tượng; thu hồi 05 khoản chi không đúng quy định, tổng số tiền 37,77 triệu đồng.

4. Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân qua đường dây nóng

Thanh tra Bộ tiếp nhận 44 kiến nghị, phản ánh của công dân qua đường dây nóng. Đối với 07 kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Bộ, Thanh tra Bộ đã có văn bản chuyển đến cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan. Đối với 37 kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền của Bộ, Thanh tra Bộ đã có văn bản chuyển 03 kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan chức năng tại địa phương; đồng thời hướng dẫn công dân kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.