Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương

28/07/2021  / 245 lượt xem

Sáu tháng đầu năm 2021, Thanh tra các Sở quản lí về văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước bám sát Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên hầu hết các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lí của ngành.

Cụ thể, Thanh tra các Sở đã triển khai và chủ trì, tham gia Đội kiểm tra liên ngành tại địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 4.677 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: dịch vụ văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động quảng cáo, kinh doanh hoạt động thể thao, hoạt động kinh doanh du lịch... và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 322 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 3.096 triệu đồng; buộc tháo dỡ 973 bảng quảng cáo, băng rôn, 5 biển hiệu quảng cáo; tịch thu tiêu hủy, bóc dỡ 7575 tờ rơi quảng cáo; tịch thu 12 quyển sách có nội dung bói toán, 115 thẻ tử vi; phát hiện và bàn giao 37 cá nhân sử dụng chất ma túy cho cơ quan công an địa phương.

Đối với công tác tiếp công dân, trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra các Sở tiếp 43 lượt công dân, trong đó Lãnh đạo Sở tiếp 2 lượt công dân. Các vụ việc, đơn thư tiếp nhận qua hoạt động tiếp công dân đã được xử lí kịp thời, dứt điểm.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong kì, Thanh tra các Sở tiếp nhận 80 đơn, trong đó có 16 đơn tố cáo, 5 đơn khiếu nại, 59 đơn kiến nghị, phản ánh. Chuyển 23 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 4 đơn; xếp lưu 18 đơn không đủ điều kiện xử lí. Tiến hành giải quyết 35 đơn thuộc thẩm quyền (trong đó, 5 đơn tố cáo, 30 đơn kiến nghị, phản ánh). Đã giải quyết xong 33 đơn (trong đó, 4 đơn tố cáo, 29 đơn kiến nghị, phản ánh).