Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

28/07/2021  / 258 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021, 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai 16 đoàn thanh tra, kiểm tra, cụ thể như sau:

1. Thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Bộ triển khai 5 đoàn thanh tra, gồm 4 đoàn thanh tra công tác quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, 1 đoàn thanh tra công tác quản lí, thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Đã ban hành 4 kết luận thanh tra, trong đó, 1 kết luận của đoàn thanh tra triển khai từ cuối năm 2020, 3 kết luận của các đoàn triển khai trong kì. Về cơ bản, các đơn vị đã thực hiện quy định pháp luật về quản lí tài chính, quản lí, sử dụng tài sản công, công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, còn một số tồn tại như Quy chế chi tiêu nội bộ có một số quy định không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; thu phí sử dụng thư viện, thế chân sử dụng thư viện chưa đúng quy định; sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, cho thuê nhưng chưa xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, cho thuê báo cáo Bộ phê duyệt; chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hằng năm theo quy định…

Thanh tra Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra, khắc phục kịp thời các tồn tại đã nêu trong Kết luận; kiến nghị 1 đơn vị nộp ngân sách nhà nước khoản phí sử dụng thư viện, thế chân sử dụng thư viện của một số sinh viên không đến nhận khi đơn vị trả lại với tổng số tiền là 258 triệu đồng.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thanh tra Bộ triển khai 11 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 58 tổ chức, cá nhân. Trong đó: 5 đoàn kiểm tra công tác quản lí và tổ chức lễ hội đối với 17 di tích, lễ hội tại 5 tỉnh; 2 đoàn thanh tra về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể đối với 4 di tích tại 2 tỉnh; 2 đoàn thanh tra kinh doanh hoạt động thể thao đối với 27 cơ sở tại 3 tỉnh; 1 đoàn kiểm tra công tác tổ chức giải; 1 đoàn thanh tra hoạt động kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch đối với 10 cơ sở lưu trú du lịch, khu điểm du lịch tại 2 tỉnh. Các đoàn thanh tra, kiểm tra đều kết hợp kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở được kiểm tra.

Về cơ bản, các cơ sở đã chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên, còn một số tồn tại như tại một số cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao, tủ thuốc chưa đảm bảo danh mục thuốc, biển báo khu vực bể bơi gắn tại các vị trí khó quan sát…; tại một số di tích còn tình trạng thắp hương, nến trong khu nội tự, chưa có nội quy, biển chỉ dẫn bảo vệ môi trường… Thanh tra Bộ kiến nghị các cơ sở khắc phục kịp thời các tồn tại, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, từ các thông tin tiếp nhận qua báo chí, trang thông tin điện tử, Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, xử lí một số vụ việc liên quan đến việc tổ chức thi người đẹp, tu bổ di tích, phát hành phim… Kết quả, Thanh tra Bộ ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 285 triệu đồng; đồng thời yêu cầu 1 tổ chức tiêu hủy 2 MV vi phạm.

3. Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lí, giải quyết đơn

Thanh tra Bộ tiếp 29 lượt công dân. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trả lời, hướng dẫn công dân; tiếp nhận đơn và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Tiếp nhận 99 đơn, trong đó: 42 đơn tố cáo, 4 đơn khiếu nại, 53 đơn kiến nghị, phản ánh.

Chuyển 35 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 5 đơn. Trả lại 2 đơn do nội dung đơn thuộc nội dung đang được tiến hành thanh tra. Công dân rút 1 đơn. Ban hành 1 công văn trả lời đơn. Xếp lưu 38 đơn trùng lặp/đơn đã gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết...

Thụ lí giải quyết 1 đơn tố cáo về tổ chức cuộc thi người đẹp không có giấy phép. Kết quả, Thanh tra Bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tổ chức, số tiền phạt là 90 triệu đồng.

Thành lập Tổ xác minh thụ lí giải quyết đơn tố cáo tại 1 đơn vị thuộc Bộ. Đã trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kết luận nội dung tố cáo, kết luận 5 nội dung tố cáo sai.

Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kết luận nội dung tố cáo tại 1 đơn vị thuộc Bộ thụ lí giải quyết từ cuối năm 2020; kết quả: 11 nội dung tố cáo đúng, 14 nội dung tố cáo sai; 3 nội dung tố cáo đúng một phần, 2 nội dung tố cáo không có cơ sở kết luận; yêu cầu đơn vị thu hồi 4 khoản chi không đúng đối tượng, tổng số tiền 65,2 triệu đồng, đồng thời tiến hành thanh toán lại đúng đối tượng và thu hồi 5 khoản chi không đúng quy định, tổng số tiền 37,77 triệu đồng.

Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát công tác tổ chức đào tạo chương trình giáo dục phổ thông và cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp tại 1 đơn vị thuộc Bộ. Hiện đang hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát.