Kết quả 9 tháng năm 2021 của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương

17/11/2021  / 8 lượt xem

Trong 9 tháng năm 2021, Thanh tra các Sở quản lí về văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thanh tra Sở) đã chủ động triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương; tiếp nhận, xử lí, giải quyết đơn đúng quy định, dứt điểm, không để tồn đọng đơn. Kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Trong kì báo cáo, Thanh tra Sở đã triển khai và chủ trì, tham gia Đội kiểm tra liên ngành tại địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 9.832 tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động quảng cáo, kinh doanh hoạt động thể thao, hoạt động kinh doanh du lịch... và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban hành 549 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt là 6.065,5 triệu đồng; buộc tháo dỡ 4.620 bảng, biển hiệu quảng cáo, băng rôn; tịch thu tiêu hủy, bóc dỡ 7.660 tờ rơi quảng cáo; tịch thu 12 quyển sách có nội dung bói toán, 115 thẻ tử vi.

2. Công tác tiếp công dân, xử lí, giải quyết đơn

a) Tiếp công dân

Thanh tra Sở tiếp 62 lượt công dân, trong đó Lãnh đạo Sở tiếp 3 lượt công dân. Các vụ việc tiếp nhận qua hoạt động tiếp công dân đã được xử lí kịp thời, dứt điểm.

b) Tiếp nhận, xử lí, giải quyết đơn

Tiếp nhận 198 đơn, trong đó có 40 đơn tố cáo, 14 đơn khiếu nại, 135 đơn kiến nghị, phản ánh.

Chuyển 53 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 5 đơn; công dân rút 7 đơn; xếp lưu 42 đơn trùng lặp, đơn không đủ điều kiện xử lí.

Tiến hành giải quyết 89 đơn thuộc thẩm quyền (10 đơn tố cáo, 4 đơn khiếu nại, 75 đơn kiến nghị, phản ánh). Đã giải quyết xong 86 đơn (8 đơn tố cáo, 4 đơn khiếu nại, 74 đơn kiến nghị, phản ánh).

Thanh tra Sở đang xử lí 2 đơn vừa được tiếp nhận.

THTCD